فهرست مشخصات مدیران شهرداری همدان

 نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتاریخ انتصابمحل خدمتسابقهپست سازمانیوضعیت استخدامی
احسان صباغیفوق لیسانسمدیر عامل سازمان ترافیک و سرپرست سازمان عمران8کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
ارسلان محمودیلیسانسمدیر توسعه بهره وری و سرمایه انسانی29رییس اداره تشکیلات و بهبود روشهاکارمندثابت
امیر فتحیان نسبلیسانسمعاون شهرسازی14مدیر منطقه 1کارمندپیمانی
امیرحسین زندیلیسانسمسئول شهرسازی منطقه یک16معاون شهرسازی و معماری منطقه1کارمندپیمانی
بابک مهدی آزادلیسانسمدیر عامل سازمان سیما و منظر11کارشناس مدیریت پسماندکارگرقراردادمدت معین
تورج نصریفوق لیسانسمدیر مالی و ذیحسایب شهرداری همدان28مدیر امور مالی و ذیحسابکارمندثابت
جواد عاشوریلیسانسمسئول املاک منطقه 47کارشناس املاککارمندپیمانی
حامد جلیلوندفوق لیسانسمدیر منطقه 2 شهرداری14کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
حامد میرزاییفوق لیسانسمسئول شهرسازی منطقه 38کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
حسین سیبیدیپلممدیر عامل سازمان پسماند29کارشناس حراست منطقه 1کارمندثابت
حسین قدسیلیسانسمدیر مالی منطقه 320معاون مالی و اقتصادی منطقه 3کارمندپیمانی
حسین مردانی آرینلیسانسمسئول حراست شهرداری همدان14کارشناس ماشین آلاتکارگرقراردادمدت معین
حمیدرضا توکل طلبدیپلمرییس اداره منابع انسانی26رییس اداره منابع انسانیکارمندثابت
خداداد اسدی تشویقدیپلممسئول نوسازی منطقه 424مامورکنترل3کارگررسمی
رضا ابرارخرمفوق لیسانسمعاون مالی و اقتصادی شهرداری همدان16مدیر منطقه 3کارمندپیمانی
رضا عسکریفوق لیسانسمدیر عامل سازمان آمار و فن آوری شهرداری همدان31معاون آموزش، ایمنی وپیشگیریکارمندثابت
رضا قربانیفوق لیسانسمدیر درآمد منطقه یک9کارشناس نرم افزار کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
روح اله وجدی هویدافوق لیسانسمدیر عامل سازمان فرهنگی و ورزشی12کارشناس حراست منطقه 2کارمندپیمانی
زهرا علی عسگریلیسانسمسئول نوسازی منطقه یک6کارشناس خدمات شهریکارمندپیمانی
زهره محمدیلیسانسمسئول نوسازی منطقه سه6کارشناس خدمات شهریکارمندپیمانی
سعید باباخانلو بهفرفوق لیسانسمدیر درآمد منطقه 214کارشناس درآمدکارگرقراردادمدت معین
سعید خوشبختفوق لیسانسمسئول سامانه 13712کارشناس روابط عمومیکارمندپیمانی
سیدمحمد پوروخشوری خمامیفوق لیسانسمدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار15معاون اتوبوسرانی و پایانه های مسافربریکارمندثابت
سیدمحمدحامد حسینی مرصعلیسانسمدیر اداره رفاه6کارشناس تاسیساتکارمندثابت
طاهره مشایخی پورفوق لیسانسمدیر درآمد منطقه 411کارشناس شهرسازیکارگرقراردادمدت معین
عباس سلیمیفوق لیسانسمدیر مالی شهرداری منطقه 413کارشناس درآمدکارمندپیمانی
عباس صوفیفوق لیسانسشهردار همدان26شهردارکارمندثابت
عزیزاله یوسفیفوق لیسانسمعاون امور زیربنایی وحمل ونقل22مدیرکنترل و نظارت بر پروژه های عمرانیکارمندثابت
علی طهماسبیانفوق لیسانسمدیر درآمد شهرداری11کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
علی لاهوتیفوق لیسانسمدیر شرکت سیمان11کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
علی نیک انجامفوق لیسانسمدیر درآمد منطقه سه2کارشناس درآمدکارمندپیمانی
علیرضا معتمدزاده ثابتیفوق لیسانسمدیر روابط عمومی شهرداری10کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
مجید خسروبیگیفوق لیسانسمسئول شهرسازی منطقه 411کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
مجید شاکری کرمفوق لیسانسمدیر بازرسی شهرداری15کارشناس شهرسازیکارمندپیمانی
مجید یوسفی نویدفوق لیسانسمدیر منطقه 4 شهرداری14کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
محمد فرهمندرادفوق لیسانسمعاون منطقه 2 شهرداری13کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
محمدرضا بیاناتیفوق لیسانسمدیر عامل سازمان آتش نشانی32مدیرهماهنگی‌ونظارت‌‌برخدمات‌شهریکارمندثابت
محمدرضا داودی منفردلیسانسمسئول املاک منطقه 28کارشناس حقوقیکارگرقراردادمدت معین
محمدرضا فیضی منشفوق لیسانسمدیر شهرداری منطقه 39کارشناس خدمات شهریکارگرقراردادمدت معین
محمدطاهر خوش لفظلیسانسمدیر اداره حقوقی شهرداری6کارشناس حقوقی(دعاوی)کارمندثابت
مرتضی حضرت زادهفوق لیسانسمعاون برنامه ریزی و توسعه19معاون مالی و اقتصادیکارمندثابت
مرتضی مولاییفوق لیسانسمدیر مالی شهرداری منطقه یک12حسابدارکارمندپیمانی
مسعود دهبانی صابرلیسانسمدیر منطقه یک شهرداری15مدیر منطقه 4کارمندپیمانی
معراج عاشورلوفوق لیسانسمدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری16رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزیکارمندپیمانی
مهدی حبیبیلیسانسمسئول نوسازی منطقه 214کارشناس کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
مهران حاجیانلیسانسمدیر عامل سازمان سرمایه گذاری9کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
وحید اسکندریلیسانسمسئول شهردازی منطقه 38کارشناس نقشه برداریکارگرقراردادمدت معین
وحید علی ضمیرلیسانسمعاون خدمات شهری17رییس اداره نظارت فنی و عمرانی منطقه 2کارمندپیمانی
هادی زهره وندفوق لیسانسمدیر مالی شهرداری منطقه 227معاون مالی و اقتصادی منطقه 2کارمندثابت
هادی نیازیفوق لیسانسدبیر کمیسیون ماده 7714کارشناس برنامه ریزی شهریکارگرقراردادمدت معین
مهدی محمدپورفوق لیسانسدبیر کمیسیون ماده 10014کارشناس نوسازیکارگرقراردادمدت معین
مهرداد خورشیدوندفوق لیسانسمعاون منطقه یک شهرداری17کارشناس شهرسازیکارمندثابت
علی کورش عبادیفوق لیسانسمعاون شهرداری منطقه 414معاون شهرسازی ومعماری منطقه 2کارمندثابت
رضا بلالیفوق لیسانسمعاون منطقه 3 شهرداری17کارشناس برنامه و بودجه و سرمایه گذاریکارمندپیمانی
پیمان قادری مجیدلیسانسمسئول املاک منطقه یک5کارشناس پیگیریشرکت زیباسرای نسیم شمال
محسن قربانخانیفوق لیسانسمسئول شهرسازی منطقه 25معاون امور شهریشرکت زیباسرای نسیم شمال