چارت سازمانی

چارت سازمانی

ردیفعنواننوع فایلحجم فایلدریافت فایل
1مرکز - مناطقPDF178KB دانلود
2سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدانPDF142KB دانلود
3سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدانPDF100KB دانلود
4سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری همدانPDF101KB دانلود
5سازمان سیما منظر و فضای سبزشهریPDF98KB دانلود
6سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدانPDF177KB دانلود
7سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشیPDF99KB دانلود
8سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدانPDF220KB دانلود
9سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدانPDF217KB دانلود
10سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدانPDF108KB دانلود